Pēteris piedāvā iemācīties nospēlēt grupas dziesmu “Latviešu strēlnieki”