Zobena dziesma
get it here
AMAZON iTUNES
release date
1 Sep 2003
Share

Zobena dziesma

 • 1. Sen dzirdēju, nu ieraugu
 • 2. Zobena dziesma
 • 3. Parkiuns vede vedeklenu
 • 4. Gatavs biju karavīrs
 • 5. Apkārt kalnu gāju
 • 6. Prūšu meita kara jāja
 • 7. Aiziedams pērkons grauda
 • 8. Sidabriņa upe tek
 • 9. Migla, migla, rasa, rasa
 • 10. Zirgi zviedza
 • 11. Kur tu jāsi bāleliņi?
 • 12. Zviegtin' zviedza kara zirgi
 • 13. O kai saulutė tekėjo