Semigalls’ Warchant demo

WEREWOLVES

The pale moon casts its evil eye
Over the man in the forest
He calls wolves with the soundless bagpipe
Utters the magic words of summoning
And when the snowstorm starts its icy dance
Wolves come – red burns their eyes
Hungerful howlings fills the night sky

In the depth of the forest
There live people far from the others
They live by the elders’ custom and worship pagan gods
Wolves guard them against the persecution of Christians
As they deny the dogma of Christ

People from the neighbouring villages
Call this place – the forest of werewolves
( they tell: )
Those who pass by the marsh of wolve
Never return

Howling
The snowstorm roars
Red blood paints the snow
Wolves gnaw the bones of man
Who dared to enter the realm of werewolves

 

VIRSAITIS NAMEISIS

Es saucu jūs brāļi uz karu
Uz zemi kur kristīgie mīt
Lepnie zemgales dēli
Es saucu jūs zobenus trīt

Nav miera vairs mūsu zemē
Kopš Viestards ir aizgājis veļos
Bet krusta priekšā nekad
Zemgaļi nekritīs ceļos!

Sargieties kristīgie
Nameisis ir mans vārds
Drebiet bailēs to dzirdot
Es nāku paša Velina aicināts

Mans kumeļš skrien ātrāk kā ziemeļu vējš
Kara cirvis atpūtu nepazīst
Es savu uzvaras dziesmu dziedu tur
Kur manu naidnieku asinis līst

Un zemgaļi kopā ar leišiem
Cauri Prūšu zemēm tad trauc
Visniknāk cērt krustnešus Nameisis
Līdzi savus vīrus viņš sauc :

Nu eita virsū kristīgiem
Jūs mani lepnie varoņi!
” *

* no Atskaņu hronikas

 

AKMENĪ IEKALTĀS ZĪMES

Melni mākoņi guļas pāri tumšajiem mežiem
Drūmi vējā simtgadu ozoli šalc
Uz senā svētkalna akmeņiem mēmi sēž kraukļi
Tie Velina ziņneši iz veļu valsts

Deg naktī zem ozola svētā uguns
Grimst akmeņi sūnās un lēni dilst
Tajos iekaltās zīmes

Akmenī iekaltās zīmes

Bet līdz ar rīta miglu
Deviņi priesteri svētkalnā kāpj
Pie akmeņiem stājas
Un seno rituālu tie sāk

Uguns gars, ņem mūsu veltes
Lai dūmu grīste debesis sniedz
Mums savu nenoliedz
Pērkon, sirmais senču dievs
Dod nākamām paaudzēm saprast
Mūsu atstātās zīmes

Akmenī iekaltās zīmes

Lai varam no jauna pacelt
Karogus rotātus Pērkoņkrustiem
Lai turpinām dzimtu kas nīkst
Un izslienam noliektās galvas lepni
Un mūsu spēks nekad vairs lai neizsīkst

Dod Pērkon mums spēku!

 

NIGHT OF THE WINTER SOLSTICE

The sun has vanished
Freezing northwind now rules the land
From the realm of ice and eternal darkness
Mother Winter snow clouds sends

White warlord rides the sky
Hundred steeds pull his sledge of ice
The roaring noise follows him
It’s the sign that the winter solstice has arrived

The ancient song fills the air
On the mound sacred fire burns
People dance the magic dance of rebirth
For the sun’s sooner return

Here is the longest night of the year
When the evil spirits of darkness is awake
Old witch woman dances across the room
She drives whole evil spirits back in the gloom

Over the frozen field the northwind wails
Falling snow turns into the raging snowstorm

 

SEN DZIRDĒJU, NU IERAUGU

Sen dzirdēju, nu ieraugu
Dievam sirmi kumeliņi
Dievam sirmi kumeliņi
Sudrabiņa lāsītēm

Tumsiņā Dievs atjāja
Kur liks Dieva kumeliņu
Jāj māsiņa pieguļā
Laid ābeļu dārziņā

Dieviņš savu kumeliņu
Uz akmeņa dusināja
Lai nerūsa pakaviņi
Aramā zemītē

Uz celiņa es atradu
Dieva jātu kumeliņu
Zelta sedli mugurā
Sudrabiņa iemauktiņi

 

SEMIGALLS’ WARCHANT

Titmouse sings
Near the house door
Wake up, brothers, saddle the horses
Titmouse brings the message of war

Come on, sisters
Shine our heavy swords
Then go, open the gates
Your brothers must ride to the war

I cut my battleaxe
In the green oak
Onto my spear I tread
Here we swear the oath

Almighty god of war and thunder
Watch us from above
Now we are the hunters
To the hunt we go
Father Moon, high in the sky
Light our way tonight

Two bloody rivers flow
Down from the hill
There my enemies lie
By my sword they’re killed

From their bones we made the bridge to home

This is our warchant
It gives us courage and makes us strong