SKYFORGER Latvijai simtgadē dāvina dziesmas “Nekas nav aizmirsts” videoklipu

Smagās mūzikas grupa “Skyforger” publisko videoklipu dziesmai “Nekas nav aizmirsts”,  kas ir mūziķu veltījums Latvijas simtgadei!

Klipa režisore Kristīne Neikena:

“nekas nav aizmirsts” Latvijas vēstures kontekstā “Video mērķis ir atgādināt, ka “nekas nav aizmirsts” Latvijas vēstures kontekstā, un tas klipā tiek parādīts caur smagajiem vēstures posmiem un cīņām, kas izkarotas. Skatītājam vēstījumu caur emocionālo prizmu izdzīvot palīdz galvenā varone – sieviete, kuras lomā iejūtās jaunā, perspektīvā aktrise Maija Arvena. Viņa video laikā caur emocijām simboliski izstāsta Latvijas valsts likteņgaitas – piedzimšanu, cerību, kritumus, sāpes, atdzimšanu un spēku, ko ataino caur Latvijas dabai raksturīgām vietām, vidi un notikumiem.”

Grupas vokālists Pēteris Kvetkovskis:

simtiem un tūkstošiem “parasto” cilvēku vārdi sen ir izdzēsti no atmiņām un nogrimuši vēstures dzīlēs nevienam nezināmi – par šiem cilvēkiem arī ir mūsu dziesma “Šo video Latvijas simtgadē gribam veltīt kā mūžīgu piemiņu visiem tiem cilvēkiem, kuru dzīves salauza neskaitāmie kari, kas gājuši pāri mūsu zemei, un tiem, kuri ziedoja savas dzīvības, lai nākamās paaudzes kādreiz beidzot varētu dzīvot brīvi un laimīgi neatkarīgā Latvijā. Vēsture mīl atminēties spilgtākās laikmeta personības, pat arī lielākos neģēļus, kamēr simtiem un tūkstošiem “parasto” cilvēku vārdi sen ir izdzēsti no atmiņām un nogrimuši vēstures dzīlēs nevienam nezināmi – par šiem cilvēkiem arī ir mūsu dziesma, viņu piemiņai!”

Klipa režisore – Kristīne Neikena
Operatori – Mārtiņš Eglītis un Tomass Beķeris
Māksla – Elza Bukuma
Montāža – Mārtiņš Lazdāns

Aktrise: Maija Arvena

SKYFORGER vēlētos sirsnīgi pateikties visiem, kas palīdzēja tapt šim videoklipam:

Maijai Arvenai, Ģirtam un Artūram Majoriem (Palladium), Inesei Bokai-Grūbei un Gintam Grūbem (filmu studija Mistrus Media), Bruno Aščukam (filmu studija Centrums / Terra Europa), Oskaram Timbaram & GaCo, Ilzei Krīgerei (Latvijas Kara muzejs), Gintam Lundbergam, Jānim Freimanim, Dainim Stūrmanim, Kristapam Ēberliņam, Katrīnai Vīksnai, Ilutai Reimartei, Pēterim Bērziņam, Normundam Jērumam, Gatim Kalniņam, Tomam Rumbam, Jānim Belovam, Gatim Svokam, Tomam Krivodam un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam.

Īpašs paldies Aigaram Graubam, brāļiem Ābelēm, Viesturam Kairišam un Askoldam Saulītim!

2018. gada 18. novembris